MAR6 cam kết cung cấp đến người dùng website những thông tin đã được đăng ký bản quyền, uy tín và đáng tin cậy nhằm giúp các quyết định quan trọng của bạn trở nên dễ dàng hơn, bao gồm cả việc đảm bảo tính bảo mật đối với tất cả các thông tin cá nhân của người dùng website. Trong quá trình quản lý thông tin, công ty luôn tuân thủ theo các Nguyên tắc Bảo mật sau đây:

THU THẬP THÔNG TIN

  • Chúng tôi thu thập thông tin trực tiếp khi người dùng website thông qua các cổng cung cấp thông tin minh bạch và hợp pháp.

  • Thông tin chúng tôi thu thập từ người dùng website bao gồm họ tên, thông tin liên hệ và các vấn đề người dùng cần quý công ty giải đáp.

  • Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin được yêu cầu, hoặc có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ, mục đích kinh doanh và nhằm hiểu rõ hơn nhu cầu của người dùng.

SỬ DỤNG THÔNG TIN

MAR6 sử dụng thông tin người dùng website cung cấp để:

  • Hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của người dùng

  • Cung cấp cho người dùng thông tin mới nhất trên website của chúng tôi, thực hiện các khảo sát người dùng, các hoạt động quảng bá liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của www.mar6.vn nếu người dùng đăng kí nhận email thông báo.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của người dùng website sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của www.mar6.vn

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

  • MAR6 sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng website bằng những phương thức bảo vệ an ninh phù hợp với mức độ quan trọng của thông tin, ngăn chặn hành vi truy cập, công bố, sửa đổi hoặc sử dụng thông tin trái phép.

  • MAR6 chịu trách nhiệm đối với thông tin cá nhân thuộc quyền sở hữu của công ty, không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự cho phép đồng ý từ người dùng.

  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, MAR6 sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty: Công ty TNHH MAR6

Địa chỉ: Tầng 3, 338 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4

Điện thoại: (+84) 28 3535 2988

Email: info@mar6.vn

LIÊN HỆ